BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

Son gönderim tarihi : 15 Ekim 2017

Bildiri Başlığı
(ARIAL, 12 PUNTO, KOYU, BÜYÜK HARF) (İki satır boşluk)


................................................................................................................................

Yazar(lar)

(Açık Adları ve Soyadları, Arial, 10 Punto, normal, Sunacak yazarın altı çizilmiş) (Bir satır boşluk)
.................................................................................................................................

Adres

(Arial, 9 Punto, italik, farklı adresler üst simgeler (1, 2, ...) ile açıkça belirtilmelidir) (Üç satır boşluk)
..................................................................................................................................

Özet

Özet metin, A4 kağıt boyutlarına göre yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm, soldan 3 cm ve sağdan 2,5 cm boşluk kalacak şekilde 10 punto, tek satır aralıklı ve iki yandan hizalanmış olarak düzenlenmelidir. En az 100 kelime olmalıdır. Bir sayfayı geçmemelidir.

Şekiller

Metin içine yerleştirilen şekiller yüksek kalitede olmalıdır. Şekillerden önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Bildiri yazım ve sunum dili TÜRKÇE olacaktır.

Poster

Poster boyutları en: 70 cm, boy: 100 cm şeklinde olmalıdır.

Bildirilerin Gönderilmesi Gereken İletişim Adresi:

farmakovijilans@medkomforte.comÖNEMLİ TARİHLER

Kongre Tarihi:
01-03 Kasım 2017

Erken Kayıt Tarihi:
04 Ağustos 2017 öncesi

Bildiri Son Gönderim Tarihi:
15 Ekim 2017

İLETİŞİM

MEDKOM
Kongre Danışmanlık ve
İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.

Emirgan Mah. Şirin Sok. No: 60/A Reşitpaşa / Sarıyer, Istanbul

Tel: (212) 268 46 26
Faks: (212) 268 46 36


farmakovijilans@medkomforte.com
www.medkomforte.com